Opipramol


Opipramol to lek psychotropowy używany głównie w leczeniu lęków i stanów depresyjnych. Działa poprzez stymulację neuroprzekaźników w mózgu, co pomaga poprawić nastrój i zmniejszyć uczucie lęku.